Hasar Sonucu İstenen Belgeler

 • Poliçe örneği
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için  vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

 • Poliçe fotokopisi
 • Zabıt veya beyan 
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.

 Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Poliçe örneği
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar -Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)
 • Poliçe örneği
 • Cihazın ilk alış faturası
 • Teknik servis raporları – hasarın detayını bildirecek şekilde detaylı olarak
 • Hasar talepnamesi
 • Bakım onarım ile ilgili servis formları
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir

 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak çalınan malların bulunamadığına dair yazı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Satış faturaları (işyeri için)
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aracınızın; uğrayacağı her türlü kaza, mekanik ve elektrik arızaları nedeniyle hareketsiz kalması durumunda 24 saat süre ile yardım alabilirsiniz. Kasko hasarlarında , 0 212 337 42 56 numaralı telefon ile Asistans Servisi hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

A- Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotografları
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı.
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

B- Araç Çalınması Hasarları

 • Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
 • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


C- Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

 • Poliçe örneği 
 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği) 
 • Hasar talep dilekçesi 
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği) 
 • Savcılık takipsizlik raporu 
 • Hasarla ilgili fotoğraflar 
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri 
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir 
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.